Bảng giá dành cho đại lý Leave a comment

Phụ Kiện Chính Hãng

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Tai nghe Airpods Pro 4.750   Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 có dây

3.050

  Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 ko dây

3.500

  Chưa Active

Nguyên seal

Magic Keyboard 11″ 2020 Có Trackpad

6.200

  Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 2 3.200

 

Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 1 2.400

 

Chưa Active

Nguyên seal

Magic Mouse 2 (apple)

1.800

  Chưa Active

Nguyên seal

Cốc Zin bóc máy xsmax

120k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cốc Zin loại xịn xsmax

70k x10

Cốc zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cáp zin bóc máy xsmax

145k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin loại xịn xsmax

85k x10

Cáp zin loại xịn – bh 6 tháng new

Tai nghe zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Tai nghe zin loại xịn promax

230k x10

Tai nghe zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cốc zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin bóc máy promax

220k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

 

iPad Air 4 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Air 4 WiFi 64GB BLUE,GRAY 15.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 WiFi 256GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 64GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 256GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Gen 8 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Gen 8 WiFi 32GB Gray/Gold 8.700

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 WiFi 128GB Gray/Silver 11.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 32GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 128GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Pro 11′ Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 11inch 128G Wifi Gray/Silver (2020) 19.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 128G 4G Gray/Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G Wifi Silver/Gray (2020)

20.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 512G Wifi Silver (2020)

26.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 1TB 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Pro 12.9′ Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 12.9′ WiFi 128GB Gray/Silver (2020) 25.200

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 256GB Silver (2020) 25.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 256GB Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 256GB Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Gray (2020)

28.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Silver (2020)

27.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 1TB Gray (2020) 31.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Air 3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Air 3 WiFi 64GB Gray/Gold  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 3 WiFi 256GB Gray  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 3 4G 256GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Gen 7 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Gen 7 WiFi 32GB Gray/Silver/Gold 8.200

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 32GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 128GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad MiNi 5 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
MiNi 5 WiFi 64GB Gray/Gold 8.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 WiFi 256GB Gray  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 4G 256GB Gray/Silver/Gold 15.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPhone SE 2020 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
SE 64GB Black / White 9.600

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 64GB Red 9.600

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Black / White 11.200

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Red 11.200

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Black / White

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Red

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Nguyên Seal

 

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 12 64GB Black 21.500

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB White

21.500

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Blue 21.500

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Red

21.100

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Green

22.000

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Black 22.000

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB White

22.000

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 128GB Blue 22.700

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Red 22.000

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Green

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Black

Liên Hệ

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB White

24.100

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Blue 24.200

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Red

Liên Hệ

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 256GB Green

Liên Hệ

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

iPhone 12 Pro Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 12 Pro 128GB BLUE

29.900

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GRAPHITE

29.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GOLD

31.400

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB SILVER

29.900

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

iPhone 12 Pro 256GB BLUE

31.800

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB BLUE 31.000 1 Sim Active 7/11 Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE

30.900

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GOLD

33.200

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB SILVER

32.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

iPhone 12 Pro 512GB BLUE

34.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GRAPHITE

32.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GOLD

35.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB SILVER 34.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 12 ProMax 128GB BLUE  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GOLD  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB SILVER  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

iPhone 12 ProMax 256GB BLUE

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GOLD

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB SILVER  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

iPhone 12 ProMax 512GB BLUE  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GRAPHITE  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GOLD  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB SILVER  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 12 Mini 64GB Black  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB White  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Blue  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Red  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Green

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Black

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB White  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 128GB Blue

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Red  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Green

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Black  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB White  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Blue  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Red  

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 256GB Green

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

iPhone 11 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 64GB Yellow

15.500

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Black

16.300

1 Sim

Chưa Active Chuẩn

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Green

16.500

1Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Red   TBH có giấy /  1Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Tím

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Green

 

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB White  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 128GB Yellow

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Red 17.500

1 Sim LL

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Red

 

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Black  

TBH có giấy /  1Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB White 17.500

TBH có giấy /  1Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Yellow  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Red  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Tím

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro 64GB Gray 20.900

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gray 19.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver 22.100

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver 19.500

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold

22.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold

20.500

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold 22.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 Pro 64GB Green

20.300

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray

22.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Silver 22.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gold 23.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Green 23.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 512GB Gray  

TBH có giấy 

Chưa Active

 Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Gold

 

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 11 Pro Max 64GB Gray

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Gray

22.800

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Siver

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver 23.500 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver

24.600

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Gold

23.800

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Green

 

VN/A Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Green

23.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gray

25.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

26.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold 26.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Green  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Green

26.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gray   TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Silver

 

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gold

 

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Green  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

Apple Watch SE 2020

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

Series SE (GPS) 40 mm SILVER – Band

  MYDM2 Chưa Active Nguyên seal
Series SE (LTE) 40 mm SILVER – Band

 

MYEF2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm HỒNG – Band

7.400

MYDN2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm HỒNG – Band

 

MYEH2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm BLACK – Band

7.500

MYDP2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm BLACK – Band

 

MYEK2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

7.300

MYDR2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

 

MYEX2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm SILVER – Band

7.500

MYDQ2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm SILVER – Band

8.700

MYEV2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm BLACK – Band

7.800

MYDT2 Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm BLACK – Band

9.500 MYE02 Chưa Active

Nguyên seal

Apple Watch Series 6 2020

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series 6 (GPS) 40 mm RED – Band       

10.000

M00A3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm RED – Band       

13.800

M00A3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLUE – Band

10.000

MG143 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLUE – Band

13.900

MG143 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm SILVER – Band

10.300

MG283 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm SILVER – Band

13.500

MYEF2 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

 

MG123 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm HỒNG – Band 13.900

MYEH2

Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLACK – Band

10.500

MG133 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLACK – Band

13.800

MYEK2 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm RED – Band

11.000

M00M3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm BLUE – Band

11.100

M00J3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLUE – Band

14.600

M09A3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

11.000

M00E3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

13.500

M02D3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm SILVER – Band

11.000

M00D3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm SILVER – Band

13.500

M02C3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm BLACK – Band

10.900

M00H3 Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLACK – Band

13.800

MG2E3 Chưa Active

Nguyên seal

Apple Watch Series 5 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series 5 (GPS) 40 mm SILVER – Band  

 

MWV62 Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

 

MWV72 Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm BLACK – Band

8.900

MWV82 Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

 

MWVE2

 

Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm SILVER – Band

9.500

MWVD2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm BLACK – Band  

MWVF2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40mm Gold/Pink – Band 9.800

MWX22

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band  

MWWQ2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band

10.500

MWX32

ZA/A
Bao esim ok
Active 6/9

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm SILVER – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm Gray/Black – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm SILVER – Band

 

MWW12   Chưa Active

Nguyên seal

Apple Watch Series 4

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
40mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS SILVER Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS Gray/black Nike Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm LTE SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

Apple Watch Series 3

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

38mm GPS Silver/White SportBand       

4.500 MTEY2 Chưa Active Nguyên Seal – xem hình

38mm GPS Gray/black Sport Band

4.400

MTF02 Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

42mm GPS Gray/black Sport Band

5.400 MTF32 Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

iPhone XS Max Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ

IP Xs MAX 64GB GRAY

  TBH TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB GOLD

16.500

TBH có giấy VN

TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB SILVER

 

 

Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GRAY  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB SILVER  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

18.500

TBH có giấy

Active hbh

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 512GB SILVER

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

iPhone X Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE X GRAY 64GB

12.000

TBH

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 64GB

12.000

TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 256GB

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X GRAY 256GB     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

iPhone 8 – 8 PLus Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
IPHONE 8 64G Gold     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8 256G RED

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 64G GRAY

 

TBH có giấy hãng Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G RED

12.000

New Chuẩn Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G Silver     TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

Samsung New

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
SAMSUNG GALAXY Note 20

14.900

Công ty VN Mới Acti

Fullbox new 100%

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS XANH 13.200

Công ty VN

Mới 99,99% fullbox

Fullbox new 100%

SAMSUNG S9

7.200

  MỚI
(Xanh, Đen, Tím)

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

SAMSUNG S10E

6.600

  MỚI
(Xanh, Đen)

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

SAMSUNG S10 Xanh

8.200

Công Ty VN Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG S10+ Trắng  

Công Ty VN

Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG NOTE10 plus  XANH

 

Công Ty VN 99%

MÁY Fullbox – Xem hình

 

Macbook Pro Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 16in 2019 MVVK2 1T GRAY           

56.500

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 16in 2019 MVVM2 1T SILVER

56.200

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MWP42 512G GRAY

42.200

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK52 256G GRAY

34.500

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK32 256G GRAY

30.900

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK62 256G SILVER

31.400

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Macbook Air 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Air  13in 2020 MWTL2 256G GOLD     

23.390

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFL2 256G SILVER

23.290

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MWTJ2 256G GRAY

23.290

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFM2 128G GOLD  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFH2 128G GRAY  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2019 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Macbook 99%

MACBOOK 99%

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro MV972 Touchbar 13in 2019

 

  99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MUHN2 Touchbar 13in 2019

 

  99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MR962 Touchbar 15in 2018 Silver

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTR2 Touchbar 15in 2018

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9V2 Touchbar 13in 2018

28.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9R2 Touchbar 13in 2018     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTT2 Touchbar 15in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MLH32 Touchbar 15in 2016     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPXY2 Touchbar 13in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MJLT2 15in i7 ram 16g 2015  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MNQF2 Touchbar 13in 2016

21.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MQD32  

 

99

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MMGG2  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MRE82  

 

99%

Fullbox, Có sạc đi kèm – Xem hìn

 

Xả kho iPhone 99%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 /32G – Gray/Silver/Gold/Rose

3.750

  99% VT

       
iP7/128G – Gray/Silver/Gold/Rose

4.200

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +32G – Gray/Silver/Gold/Rose

5.550

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +128G – Gray/Silver/Gold/Rose/Red

6.600

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +256G – Black     99%

Xem hình

         
iP8 /64G – Gray/Silver/Gold/Red

5.900

  99% VT

Xem hình

iP8 /256G – Gray/Silver/Gold/Red

6.800

  99% VT

Xem hình

         
iP8 + 64G – Gray/Silver/Gold/Red

8.000

  99% VT

Xem hình

iP8 + 256G – Gray/Silver/Gold/Red

9.600

  99%

Zin all

         
iPX /64G – Gray/Silver

9.700

  99%

Zin all

iPX /256G – Gray/Silver

11.000

  99%

Zin all

         
iPXS 64G – Gray

11.300

  99%

Zin all

iPXS 64G – Silver

11.500

  99%

Zin all

iPXS 64G – Gold

11.800

  99%

Zin all

iPXS 256G – Silver/Gray

12.700

  99%

Zin all

iPXS 256G – Gold

12.900

  99%

Zin all

         
iPXSM  64G – Gray

13.300

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Silver

13.500

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Gold

13.900

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Gold

15.200

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Silver

14.800

   

Zin all

iPXSM 256G – Gray

14.500

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Silver/Gold

16.300

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Gray

15.800

  99%

Zin all

         
11 64G Đen/Đỏ/Tím

14.000

  99%

Hết Bảo Hành

11 64G Vàng/Trắng

14.000

  99%

Hết Bảo Hành

11 64G Xanh  

 

99%

Còn Bảo Hành

11 128G Đen  

 

99%

Còn Bảo Hành

11 128G Trắng

15.500

  99%

Còn Bảo Hành

11 128G Xanh  

VN

99%

Còn Bảo Hành

         
11 Pro 64G Xanh

18.500

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 64G Xanh

18.200

  99%

Hết Bảo Hành

11 Pro 64G Vàng

18.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 64G Vàng

18.000

  99%

Hết Bảo Hành

11 Pro 64G Trắng

18.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 64G Trắng

18.000

  99%

Hết Bảo Hành

11 Pro 64G Đen

18.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 256G Xanh

19.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 256G Vàng

19.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 256G Trắng

19.000

  99%

Còn Bảo Hành

11 Pro 256G Đen

19.000

  99%

Hết Bảo Hành

         
Pro Max 64GB Xanh

21.800

  99%

Còn Bảo Hành

11 ProMax 64G Xanh

21.500

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 64GB Vàng

21.800

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 64GB Vàng

21.500

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 64GB Trắng

21.500

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 64GB Trắng

21.300

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 64GB Đen

21.000

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 64GB Đen

20.900

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 256GB Xanh

22.800

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 256GB Xanh

22.800

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 256GB Vàng

22.800

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 256GB Vàng

22.800

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 256GB Trắng

 

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 256GB Trắng

22.800

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 256GB Đen

22.800

  99%

Còn Bảo Hành

Pro Max 256GB Đen

22.800

  99%

Hết Bảo Hành

Pro Max 512GB Xanh  

 

99%

Còn Bảo Hành

Xả kho iPad 99%

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPad Pro 10.5inch 256G Wifi + 4G Gray 13.500 

 

99%

zinall check full xanh

iPad Pro 10.5inch 256G Wifi + 4G  Rose Gold  12.500

 

98% (màn có lót nhẹ)

zinall check full xanh

iPad Pro 11 inch 256G Wifi + 4G  Gray

17.000

  99%

zinall check full xanh

iPad Pro 9.7 inch 32G Wifi + 4G Rose Gold 7.800   99% zinall check full xanh
iPad Gen 5 32G 4G Trắng/Đen

 6.200

  99%

zinall check full xanh

 

Bảo hành Quốc tế vĩnh viễn

Bảo hành 1 đổi 1 trong 3 ngày kể từ ngày Active

Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đối với máy 99%, Active

Nhận gửi bảo hành máy lỗi (Zin All) – Còn bảo hành

Giao hàng nhanh tận nơi.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.